Monday, July 11, 2011

محسن رضائی عامل اشرف پهلوی و هزبر یزدانی

محسن رضائی عامل اشرف پهلوی می شود و مجلس باید صلاحیت وزیران را احراز کند و مبارزه با مافیای نفتی و

آفتاب نوشته است : «م- ر» ( بخوانید محسن رضائی ) كه قبل از انقلاب با فروش زمينهاي دريافتي از اشرف پهلوي در رضاييه، ثروت هنگفتي را به دست آورده است، سعي دارد به هر قيمت كه شده يك پست وزارت از دكتر احمدي نژاد دريافت دارد.
بنابراين گزارش، فرد مذكوركه گفته مي شود در دهه 60 در يكي از ارگانها سمت مهمي را شاغل بوده و به دليل ضعف مديريت، خسارتهاي سنگيني را متوجه كشور نموده بوده است.(در دهه 70 با انتقال به يك بخش مجمع تشخيص مصلحت رفته رفته كوشيد يك چهره شخصي و سياسي براي خود بسازد.) گفته مي شود كه وي تخلفات مالي سنگيني داشته و در زمان انتخابات رياست جمهوري، سايت تحت مديريت خود را در بست، به فحاشي به ساير كانديداها و تبليغات خنك به نفع خود ، اختصاص داده بود.
اين چهره (البته نامطرود)، كه همواره خود را در جناح راست سنتي و اصول گرا مي خوانده (و با حرفهاي چند پهلو سعي مي كرده هم مدرن و سازنده گرا خوانده شود و هم سنتي و متعصب!)، و در آغاز كار دولت خاتمي، چندين بار از وي درخواست پست وزارت نموده و جواب منفي گرفته بود، سرانجام 15 روز مانده به انتخابات، سايت تحت مديريت خود را مجبور كرد به مداحي گسترده از كارگزاران بپردازد. گفته شده است كه اگر چه نامبرده مدرك دكتري دارد، ولي اساساً فاقد هرگونه تخصص در حد دكتري است. گفتني است كه سايت تحت مديريت وي، با پيروزي احمدي نژاد، انتقادات تند پيشين خود به احمدي نژاد و ديگر كانديداها را ناديده گرفت و سراسيمه به مداحي از احمدي نژاد پرداخت.
گفته شده است كه اكنون اين چهره بسيار مهم و محترم، ضمن مداحي از احمدي نژاد سعي دارد رفقاي خود را نيز با هر ترفندي كه شده به كابينه احمدي نژاد وارد نمايد، بنابراين مي كوشد مسائلي كه براي رفقاي همدست پديد مي آيد، تحت عنوان «تشابه اسمي» راست و ريس نمايد. در خصوص چهره مذكور و موضوع اخير، مداركي وجود دارد كه متعاقباً منتشر خواهد شد .
انقلاب اسلامی : در میان نامزد های ریاست جمهوری جز محسن رضائی ، کسی « م . ر » نیست . از او هم بعنوان وزیر در حکومت احمدی نژاد نام برده می شود . می ماند زمین خواری در رضائیه و عامل اشرف پهلوی بودن در دوران شاه، که به محسن رضائی نمی خورد . غیر از این که ﺁن زمان او جز سازمانهای مبارز با رژیم شاه بوده ، در سنی نیز نبوده است که بتواند عامل اشرف پهلوی بگردد . اما بعد از انقلاب، در شرکت برادران هندی جاه، هم هاشمی رفسنجانی شریک شد و هم اشرف پهلوی شریک بود . ﺁن زمان ، محسن رضائی فرمانده سپاه پاسداران بود و در جریان خرید اسلحه ، از جمله از طریق برادران هندی جاه ، 100 میلیارد دلار گم شد . زمانی هم فرزند محسن رضائی به امریکا گریخت و او که با هژبر یزدانی دوست بود از او خواست فرزند او را نزد خود به امریکای لاتین ببرد .
 در 23 تیر، حسين صفارهرندي، عضو سازمان ترور و همکار حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان ، « در نهمين جلسه مجمع نمايندگان جامعه اسلامي دانشجويان » ، گفته است : خيز احمدي نژاد براي تشكيل دولت اسلامي اصلاح حركت هاي بعضاً مرتجعانه در برخي سيستم ها بوده است.
مهمترين چالش دولت آينده فقدان استراتژي هاي مناسب براي مديريت آينده است : اين چالش محصول كم كاري هاي گذشته و حال است. در شرايط كنوني براي اداره كشور نيازمند هزاران استراتژي هستيم و از ميان ده ها استراتژي مورد نياز در زمينه اقتصادي يكي لزوم تقويت پول ملي است كه متاسفانه در مورد آن دچار روزمرگي شده ايم. چالش ديگر ناشي از مقاومت هايي است كه بخشي از شكست خوردگان براي دولت آينده ايجاد خواهند كرد. يقيناً دولت آينده نمي تواند با افراد ناسالم كار كند بنابراين تغيير حدود 2هزارنفر از مديران طبيعتاً دولت را با چالش هايي از سوي زخم خوردگان مواجه خواهد كرد.
 تنوع و انباشت توقعات و انتظارات ايجاد شده در اذهان مردم از سوي برخي كانديداها با ترفندهاي مختلف در جريان انتخابات از رئيس جمهور آينده ، يكي ديگر از چالش هاي پيش روي دولت آينده است كه بر دوش رئيس جمهور منتخب گذاشته شده است.
چالش دولت در بعد سياست خارجي ، مقاومت غرب در برابر نوع انتخاب مردم در انتخابات رياست جمهوري كاملا طبيعي است چرا كه اتفاق سوم تير همانند پيروزي انقلاب اسلامي رجوع به انديشه ها و اصول انقلاب بود و براي غربي ها خوشايند نيست و اين درحالي است كه غرب از حدود 15 سال به اين طرف تصور مي كرد جمهوري اسلامي ايران در سراشيبي بازگشت از انديشه ها و اصول انقلاب قرار گرفته و به تدريج و سنگر به سنگر آن را رها مي كند.
 چالش هاي ديگر خارجي و منطقه اي از جمله پرونده هسته اي است. هيچ فرصتي در تمام دوره هاي گذشته بهتر از مقطع كنوني براي مواجهه با پرونده هسته اي در اختيار كشور نبوده است. اما فرصتها :

No comments:

Post a Comment