Tuesday, June 19, 2012

اینکه آیا من تاج برسر خواهم گذاشت وابسته به ارادۀ مردم است


 رضا پهلوی ولیعهد ایران بود تا که در سال ۱۹۷۹ روحانیون پدرش را از ایران تاراندند. در مصاحبه از ماجرای غمباری می گوید که برخانواده اش رفته است و از آرزویش برای شاه شدن.
***
فوکوس آنلاین: آرزو دارید روزی تاج شاهی ایران را برسرگذارید؟
شاهزاده رضا پهلوی: صدالبته. اصولاٌ برای من چیزی از این بهتر نیست که با همۀ آنچه در اختیار دارم به کشورم خدمت کنم. در غیر اینصورت همۀ این زحمت ها را بر خود روا نمی داشتم و داوطلبانه خودم را در تیررس قرار نمی دادم.
فوکوس آنلاین: منظورتان از تیررس چیست؟ تهدید می شوید؟
پهلوی: بله! همواره پلیس بین الملل یا سیا به من زنگ می زنند و می گویند در کدام گوشه باز گروهی به دستور تهران برای کشتن من کمین کرده اند.
فوکوس آنلاین: کوتاه زمانی بعد در گذشت پدرتان شما در مصر به جانشینی او برگزیده شدید.
پهلوی: این مراسم در بیستمین زادروز من برگزار شد. طبق قانون اساسی ما می بایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شوم. البته بعد می بایست در مجلس ایران هم سوگند پادشاهی یاد می کردم. بنابراین می توان گفت که «بنا به قانون» شاه ایرانم.
فوکوس آنلاین: خودتان را امروز شاه می دانید؟
پهلوی: در روستاها هنوز من را «ولیعهد» می نامند. اما همیشه به هوادارنم می گویم من را فقط باید فردی ببینند که برای آزادی ایران مبارزه می کند. اینکه آیا روزی بر تخت خواهم نشست به ارادۀ مردم وابسته است. هیچکس نمی داند چند درصد مردم در انتخابات آزاد به نفع سلطنت رأی خواهند داد.
فوکوس آنلاین: امروز هم هنوز سلطنت را نظام حکومتی مناسبی برای وطنتان می دانید؟
پهلوی: بله. شخص شاه مهم است زیرا ایران کشوری چند قومیتی است که به شخصیتی بی طرف برای وحدت نیاز دارد. در دیگر کشورهایی هم که جامعۀ یکدستی ندارند سلطنت توانست نقش ثبات دهنده ای داشته باشد. برای نمونه در اسپانیای بعد از فرانکو.
فوکوس آنلاین: در سنجه با اسپانیا البته ایران در زمان پدر شما کشورِ چندان دمکراتیکی نبود.
پهلوی: پدرم براین باور بود که باید ابتدا به مردم تا حدی آموزش بدهد تا دمکراسی امکان پذیر شود. می خواست ابتدا جامعۀ مدنی ایجاد کند. نظامش اصلاح پذیر بود و درآخر هم با اصلاحات مؤافقت کرد.
فوکوس آنلاین: آنگونه که بسیاری از هموطنانش در آن زمان فکر می کردند دیگر خیلی دیر شده بود.
پهلوی: فراموش نکنیم: پدرم در آن زمان داوطلبانه کشور را ترک کرد. قذافی نبود، صدام حسین نبود، بشار اسد نبود که به قدرت بچسبد. و راه صلاح کشورش را درنظر داشت. بسیاری از انقلابی های آنموقع امروز نزد من می آیند و می گویند: «بهتر بود پدرت ما را بازداشت و اعدام می کرد. ما که خبر نداشتیم چه پیش خواهد آمد
فوکوس آنلاین: یک خواهر و یک برادرتان خودکشی کرده اند. چه چیزی آنها را به این کار وحشتناک واداشت؟
پهلوی: این دو نتوانستند هول –و- هراسی را که خانوادۀ ما شاهدش بود کاملاٌ تاب بیاورند. نمی دانم وقتی انسان ها تصمیم می گیرند به زندگی خود پایان دهند در سرشان چه می گذرد. این وضعیت روحی را نمی شناسم. اما مطمئنم که آدم چنین کاری را به دلایل سطحی انجام نمی دهد. تراژدی ها آنها برای من نمادی است برای تمامی یک نسل که من نسل گم شده اش می نامم. اینها را از کشور راندند: کمی مانده بود تا این نسل پا به صحنه بگذارد – و بعد همه چیزشان را گرفتند.
فوکس آنلاین: برای شما هم صادق است.
پهلوی: بله، البته. من هم از این نسلم. هفده ساله بودم که پدرم مجبور به ترک کشور شد – در اکتبر ۵۲ ساله می شوم. بیش از سه دهه است که مجبور به زندگی در تبعیدم. فکر می کنم دلیل اصلی اینکه توانستم سلامت و عزم جزم خودم را حفظ کنم میهن پرستیم بود، احساس وظیفه ام. اما معلوم است که من هم دلم برای وطنم تنگ شده، رنگ هایش، بوها.
فوکوس آنلاین: دوست دارید به ایران بروید؟
پهلوی: معلوم است! به آنجا متعلقم.
فوکوس آنلاین: اول که به تهران رسیدید چه خواهید کرد؟
پهلوی: همان کاری را خواهم کرد که مهاتما گاندی وقتی از آفریقای جنوبی برگشت انجام داد. به هرگوشۀ ایران سفر خواهم کرد تا خوب همه جا را بشناسم. البته من در تمام این سالها با مردم تماس داشته ام، اما خیلی از استان ها را مانده که ندیده ام.
فوکوس آنلاین: در سایۀ مذاکرات اتمی، شما در برلین و پاریس گفتگوهایی انجام دادید. چه هدفی داشتید؟
پهلوی: موضوع حقوق بشر برایم خیلی مهم است. این موضوع در صحبت ها با تأسف به نفع بحران اتمی مورد توجه قرار نمی گیرد. اما برای ایرانی ها نشانۀ مهمی است که مسئلۀ حقوق بشر هم در مذاکرات لحاظ شود. متحد طبیعی در مبارزه علیه ایرانِ هسته ای مردمند. اما ۳۳ سال است که فقط با نمایندگان حکومت گفتگو می شود، هرگز با مخالفان صحبت نکرده اند. این حکومت را نمی شود با تحریم به زانو درآورد بلکه با آنچه بیشتر از همه از آن می ترسد: با قیام مردم.
فوکوس آنلاین: بنابراین منظورتان این است غرب باید برای تغییر حکومت فشار بیاورد تا دولت ایران را از ساخت سلاح اتمی بازدارد؟ این راه حل است؟
پهلوی: حتماٌ. زیرا مسئلۀ اصلی نه برنامۀ اتمی که حکومت است. سعودی ها و بحرینی ها و قطری ها این را می دانند. چنین می نماید که فقط غرب فراموش کرده است. این حکومت بهترین پوکرباز دنیاست. پوکر بازی می کند تا بقای خود و قدرتش را با رهبری فعلی حفظ کند. برای این کار به سلاح نیاز دارد.
من در ماه های گذشته در جهت وحدت نیروهای مخالف فعالیت کرده ام: تمامِ طیف، سلطنت طلبان و جمهوری خواهان. در عمل امروز جمهوری خواهان از من حتی بیش از سلطنت طلبان حمایت می کنند. گرچه برنامه های ما با هم متفاوت است اما همه مجموعه ای از ارزش های مشترک را داریم: ما دمکرات های دین جداخواه هستیم و انتخابات آزاد در ایران می خواهیم.
فوکوس آنلاین: بسیاری از کارشناسان معتقدند که هر اقدام غرب محکوم به شکست است و حکومت را بیشتر تقویت خواهد کرد.
پهلوی: خیلی این حرف درست نیست. بسیاری از ایرانی ها حتی برای خلاصی از حکومت طرف مهاجمان خارجی را خواهند گرفت. وقتی مردم بعد از انتخابات مخدوش سال ۲۰۰۹ به خیابان رفتند و «اوباما – اوباما» سردادند و پلاکاردهایی به زبان انگلیسی رو به دوربین گرفتند این کار را نکردند که تمرین زبان کنند: پیامی بود که به غرب فرستادند!
فوکوس آنلاین: خودتان چه نقشی را در این روند خواهید داشت؟
پهلوی: من در ماه های گذشته در جهت وحدت نیروهای مخالف فعالیت کرده ام: تمامِ طیف، سلطنت طلبان و جمهوری خواهان. در عمل امروز جمهوری خواهان از من حتی بیش از سلطنت طلبان حمایت می کنند. گرچه برنامه های ما با هم متفاوت است اما همه مجموعه ای از ارزش های مشترک را داریم: ما دمکرات های دین جداخواه هستیم و انتخابات آزاد در ایران می خواهیم.
فوکوس آنلاین: چه مناسباتی با «جنبشِ» دمکراتیکِ «سبز» دارید؟
پهلوی: با رهبرانش تماس دارم. گرچه با موسوی شخصاٌ تلفنی صحبت نکرده ام. اما شبکه هایی وجود دارد که از طریق آنها گفتگو می کنیم. بسیاری از «اصلاح طلب هایِ» سابق در این فاصله متقاعد شده اند که حکومت را نمی توان از درون اصلاح کرد. امید به اصلاح از درون وقت تلف کردن است.
فوکوس آنلاین: گروه های مخالفی وجود دارد که از شما حمایت نمی کنند؟
پهلوی: فقط با مجاهیدن خلق و افراد حزب الله که همچنان پشت حکومت هستند هیچ گفتگویی نداریم. غیر از اینها با همه. حتی با «ملی - مذهبی ها». اصل مشترک ما باور به نظامی است دین جداخواهانه.
فوکوس آنلاین: برنامۀ مشخص شما چیست؟
پهلوی: مبارزه برای انتخابات آزاد. اولین گام در این راستا ایجاد شورای ملی خارج از ایران است. به این ترتیب ساختاری مرکزی به جای ۱۵ گروه مخالف ایجاد می کنیم که اکنون مستقل از هم کار می کنند.
فوکوس آنلاین: چرا باید این شورا خارج از ایران تشکیل شود؟ نباید روند تغییر در داخل آزاد شود؟
پهلوی: داخل کشور نمی توان سازمانی را ایجاد کرد که از حکومت علناٌ انتقاد کند. با این وجود معلوم است که این شورا حمایت مخالفان و فعالان را در داخل ایران خواهد داشت.
فوکوس آنلاین: ترکیب این شورای ملی قرار است چگونه باشد؟
پهلوی: هرگروهی یک نماینده به یک کمیتۀ مرکزی می فرستد. این کمیته به نوبۀ خود اختیار اجرایی نسبت به هیئت های مختلف دارد که کارهای مختلف برعهده می گیرند. برای نمونه کمیسیونی که عمل نافرمانی مدنی را در داخل ایران سازماندهی و هماهنگ می کند. یا کمیسیون دیگری که به راه های ارتباط با داخل و دادن اطلاعات از خارج به مردم می پردازد. و باز کمیسیون دیگری که مسائل مالی و پول – گردآوری را برعهده می گیرد. آنچه مشخص است: مادام که این حکومت برسرکار است نمی توان انتخابات آزاد برگزار کرد. از این رو در گام اول هر اقدامی را انجام می دهیم تا از دست حکومت راحت شویم. بعد مرحلۀ گذار است که در این مرحله دولت موقت ضروری خواهد بود.
فوکوس آنلاین: تقریباٌ اینگونه می نماید که در حال طراحی تشکیل دولت در تبعید هستید.
پهلوی: ما آن را دولت در تبعید نمی نامیم. فقط می گوییم که ما با این سازماندهی می خواهیم از مبارزه در ایران پشتیبانی کنیم. همه می دانیم مشکل در لیبی و سوریه چه بود: اینکه غرب با توجه به گسیختگی مخالفان، طرف صحبتی نداشت. می خواهیم از این اجتناب کنیم. می خواهیم با یک صدا حرف بزنیم.
با توجه به نامم و سرمایۀ سیاسیم و تجربۀ بین المللی که دارم می توان قطعاٌ به خوبی از ایفای این نقش برآیم. نام من را هر کس در ایران می شناسد. اگر من از شما خواهش کنم با موبایل خود شماره ای را در ایران بگیرید: مردم در آن سوی خط من را می شناسند. آیا این مزیت سیاسی بالایی نیست؟ من که نمی خواهم تخت شاهی را بازپس گیرم. اما من رهبری ملی هستم. می توانم نلسون ماندلایی باشم، مهاتما گاندی.
فوکوس آنلاین: خود شما این صدا هستید؟
پهلوی: اگر از من خواسته شود شاید مؤافقت کنم. داوطلب نمی شوم. اما با توجه به نامم و سرمایۀ سیاسیم و تجربۀ بین المللی که دارم می توان قطعاٌ به خوبی از ایفای این نقش برآیم. نام من را هر کس در ایران می شناسد. اگر من از شما خواهش کنم با موبایل خود شماره ای را در ایران بگیرید: مردم در آن سوی خط من را می شناسند. آیا این مزیت سیاسی بالایی نیست؟ من که نمی خواهم تخت شاهی را بازپس گیرم. اما من رهبری ملی هستم. می توانم نلسون ماندلایی باشم، مهاتما گاندی.
فوکوس آنلاین: می توانید تصورش را بکنید که دست از خواسته های سیاسی خود بردارید و تنها مانند یک فرد معمولی زندگی کنید؟
پهلوی: فکر می کنید که مثلاٌ هوادارانم چنین چیزی را می پذیرند؟ اینان زندگی را بر من جهنم خواهند کرد و من را خائن خواهند دانست! بنابراین من برخلاف خواهران و برادرانم اصولاٌ چارۀ دیگری ندارم. و از این رو تصمیم گرفته ام این نقشی را که سرنوشت برایم رقم زده است خیلی جدی بگیرم. وگرنه نمی توانم به چشمان خود نگاه کنم.
* از: آندرئا-کلاودیا هوفمان / در: فوکوس آنلاین
21 خرداد 1391

اشتون: مذاکرات ۱+۵ و ایران در سطح فنی ادامه می‌یابد

مذاکرات هسته‌ای در مسکو بدون دستیابی به نتیجه مشخص پایان یافت. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که برای ادامه مذاکرات توپ در زمین ایران است. سعید جلیلی ادامه مذاکرات در سطح فنی را موفقیت ایران دانست.
کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و رئیس هیأت ۱+۵ روز سه‌شنبه (۳۰ خرداد/ ۱۹ ژوئن) در پایان مذاکرات هسته‌ای ایران در مسکو گفت که اختلاف نظر میان دو طرف اساسی‌تر از آن بود که توافقی به دست آید.
اشتون افزود، البته باید تأکید کرد که ادامه موفقیت‌آمیز مذاکرات به این انتخاب ایران بستگی دارد که راه‌های دیپلماتیک را ترجیح دهد و گام‌هایی برای اعتمادسازی بردارد.
سرپرست گروه ۱+۵ در باره جلسه بعدی مذاکرات تاریخ دقیقی را ذکر نکرد، ولی گفت که روز سوم ژوئیه (۱۳ تیر) میان دو طرف در سطح کارشناسی مذاکراتی فنی در استانبول صورت خواهد گرفت که بر پاسخ ایران به پیشنهادهای ۵+۱ و نیز تدقیق جنبه‌های فنی پیشنهادات ایران متمرکز خواهد بود. پس از مذاکرات، بسته به نتیجه آن، گفت‌وگوهایی میان معاونان اشتون و سعید جلیلی صورت خواهد گرفت و در صورت لزوم، در گام سوم مذاکراتی مستقیم میان اشتون و جلیلی انجام خواهد شد.
سعید جلیلی، سرپرست تیم ایرانی در مذاکرات اتمی نیز در کنفرانس خبری در پایان مذاکرات مسکو گفت که هیأت جمهوری اسلامی برای گروه ۵+۱ توضیح داده است که "مصوبات شورای امنیت غیرقانونی و فاقد مبانی حقوقی است". بنا به قطعنامه‌های سازمان ملل متحد، ایران باید غنی‌سازی را متوقف کند و ابهام‌ها و سوءظن‌ها نسبت به برنامه هسته‌ای‌اش را مرتفع سازد.
جلیلی در ادامه اظهاراتش گفت که اینک  ۱+۵ "فرصت دارد که با مطالعه پیشنهادات ایران انتخاب درست را انجام دهد و گام در مسیر درست بگذارد."
با شکست نسبی مذاکرات مسکو، اجرای تحریم نفتی ایران توسط اتحادیه اروپا از اول ژوئیه (۱۱ تیر) قطعی خواهد بود. برخی از مقام‌های غربی نیز از تشدید تحریم‌ها در صورت بی‌نتیجه ماندن مذاکرات سخن می‌گویند.
روند پر کش و قوس مذاکرات مسکو در روز دوم
دور چهارم مذاکرات هسته‌ای ایران عصر روز سه‌شنبه (۳۰ خرداد) در حالی در مسکو ادامه یافت که تلاش برای جلوگیری از شکست آن شدت گرفته بود. خبرگزاری ایرنا نیز در گزارشی مشابه اعلام کرد که دور چهارم تا ساعت ۲۱ و سی دقیقه به وقت محلی طول خواهد کشید و دو طرف می‌کوشند به "توافقی احتمالی" دست یابند. این تلاش‌ها اما نتیجه چندانی به‌بار نیاورد.
به گزارش خبرگزاری آلمان، هيأت مذاکره‌کننده ایرانی در دومین و آخرین روز مذاکرات مسکو هشدار داد، در صورتی که تحریم‌های غرب علیه صادرات نفتی این کشور پا بر جا باشد به مذاکرات خاتمه خواهد داد.
اما در پی آن هیأت‌های حاضر در نشست مسکو اعلام کردند، ممکن است تا چند هفته آینده دیدار جدیدی بین ایران و گروه ۱+۵صورت بگیرد.
علی رغم جو منفی حاکم بر نشست مسکو، سعید جلیلی سرپرست تیم مذاکره‌کننده ایرانی دیداری با کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا داشت.
ایرنا هم در همین رابطه نوشت که علی باقری، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با هلگا اشمید، معاون کاترین اشتون دیدار کرده است.
همچنین سعید جلیلی با سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه و مذاکره‌کننده ارشد این کشور در مسکو دیدار و گفت‌وگو کرد.
مذاکرات هسته‌ای ایران قرار بود ظهر روز سه‌شنبه پایان یابد، اما به دور چهارم کشیده شد.
بیم آن می‌رود که شکست مذاکرات مسکو خطر حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران را افزایش دهد. اسرائیل ایران اتمی را خطری برای خود می‌داند. اما تیم مذاکره‌کننده ایرانی با هدف اصلی به رسمیت شناختن غنی‌سازی اورانیوم از سوی شش قدرت جهان به مسکو آمده است.
خواست کلیدی طرف غربی
باراک اوباما و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در دیدار خود در حاشیه نشست "گروه ۲۰" در روز دوشنبه (۱۸ ژوئن/۲۹ خرداد) اعلام کردند که ایران از حق داشتن انرژی صلح‌آمیز اتمی برخوردار است. آنها  تصریح کردند که ایران در عین حال باید اعتماد جامعه جهانی در مورد صلح‌آمیز بودن ماهیت برنامه اتمی خود را جلب کند.
گروه ۱+۵ در دیدار مسکو بر ضرورت متوقف ساختن غنی سازی اورانیوم در سطح ۲۰ درصد در ایران تأکید کرده است. آنها در ادامه نگرانی‌ سابقشان از برنامه اتمی ایران، بیم دارند که غنی‌سازی بیش از ۲۰ درجه اورانیوم بیش از پیش ایران را در ساخت سلاح اتمی توانا کند. ایران همواره ماهیت برنامه اتمی خود را غیر نظامی دانسته و اتهام‌های غرب را رد کرده است.  بستن تأسیسات اتمی فوردو و خارج ساختن ذخیره اورانیوم بیست‌درصد غنی‌سازی‌شده ازایران از دیگر خواست‌های ۱+۵ بوده است.
ایران در مقابل خواستار به رسمیت‌شناختن حق غنی‌سازی اورانیوم و نیز لغو تحریم‌ها شده است.

ون‌های گشت ارشاد به مینی‌بوس تبدیل شده‌اند


نیروی انتظامی "طرح برخورد با بدحجابی در اماکن فرهنگی" را در مراسم افتتاح جشنواره فيلم‌های ويديويی تهران اجرا کرد. مرحله قبلی این طرح با حضور مینی‌بوس‌های گشت ارشاد در کنسرت برج میلاد اجرا شده بود.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در راستای "طرح تشديد برخورد با بدحجابي و مانكن‌ها در اماکن فرهنگی" عصر روز يكشنبه (۲۸ خرداد / ۱۷ ژوئن) در مراسم افتتاح جشنواره فيلم‌های ويديويی در ایوان شمس تهران حضور یافته، از ورود برخی بانوان به بهانه "بدحجابی" جلوگیری کرده و در روند اجرای این مراسم اخلال بوجود آورده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، ماموران پليس پايتخت از چندی پيش طرح تشديد برخورد با بدحجابی و مانكن‌ها در اماکن فرهنگی را به مرحله اجرا گذاشته‌اند؛ مرحله اول اجرای اين طرح از كنسرت‌های برج ميلاد آغاز شد و ماموران پليس در مرحله بعدی در روز یک‌شنبه از ورود "افراد بدحجاب" به محل افتتاح جشنواره فيلم‌های ويديويی در ايوان شمس جلوگیری كرده‌اند.
«جلوگیری از اجرای کنسرت مازیار فلاحی به علت بدحجابی حضار»
نیروی انتظامی اعلام کرده است که برخورد با "بدحجابی" در روزهای آتی نیز در اماکن هنری تهران ادامه خواهد داشت. در همین زمینه و در هفته‌های اخیر نیز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه‌ها، کنسرت‌ها و سینماها با "بدحجابان" برخورد کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، با شدت گرفتن طرح "برخورد با بدحجابی در اماکن فرهنگی" در ایران، ماموران گشت ارشاد روز دوشنبه (۲۲ خرداد) با حضور در محل کنسرت مازیار فلاحی، خواننده پاپ، در برج میلاد، جلوی اجرای این کنسرت موسیقی را به علت "بدحجابی حضار" گرفته و برخی بانوان را به بهانه "پوشش نامناسب" با ون‌های گشت ارشاد به کلانتری منتقل کرده بودند.
همچنین روز دوشنبه ۸ خرداد، به علت "بدحجابی غرفه‌داران"، ۸۰ غرفه اولين جشنواره غذاهای سنتی ايران در نمايشگاه بين‌المللی تهران پلمب و نمایشگاه تعطیل شد.
ون‌های قدیمی گشت ارشاد تبدیل به مینی‌بوس شدند
بنا بر عکس‌هایی که خبرگزاری‌های ایران از اجرای "طرح تشديد برخورد با بدحجابی و مانكن‌ها در اماکن فرهنگی" در کنسرت برج میلاد و مراسم افتتاح جشنواره فيلم‌های ويديويی منتشر کرده‌اند، ون‌های گشت‌های ارشاد نیروی انتظامی جای خود را به مینی‌بوس داده‌اند که وسیله نقلیه بزرگ‌تری به نسبت ون‌های قدیمی گشت ارشاد است.

"طرح امنیت اخلاقی" نام جدید "گشت‌های ارشاد" است "طرح امنیت اخلاقی" نام جدید "گشت‌های ارشاد" است
سایت "تابناک" در گزارشی با طرح این پرسش که چرا ون‌های گشت ارشاد تبدیل به مینی‌بوس شده‌اند نوشته است: « چرا در فاصله یک سال اخیر، ون‌های مورد استفاده در طرح جایشان را به مینی‌بوس تبدیل دادند؟ مگر نه اینکه این طرح در زمستان گذشته هم به اجرا گذاشته شده و در تابستان قبلی هم به شدت پیگیری می‌شد؟!»
این گزارش ادامه داده است: «یک محاسبه ساده، ممکن است در ذهن هر ناظری به این نتیجه برسد که مثلا در تابستان سال ۹۲ برای اجرای طرحی مشابه، بدون اینکه تغییر دیگری در پروسه اجرا رخ دهد، به تعداد بیشتری مامور اجرا و اتوبوس نیاز خواهیم داشت و این اصلا نشانه خوبی در قبال هزینه‌های صورت گرفته نیست.»
پاسخ معاون ناجا به انتقاد یکی از سایت‌ها
در همین حال سرتیپ پاسدار بهمن کارگر، معاون اجتماعی ناجا، روز دوشنبه (۲۸ خرداد / ۱۸ ژوئن) در یادداشتی در سایت پلیس جوابیه‌ای به یکی از گزار‌های سایت خبرآنلاین با عنوان "عفاف و حجاب در بوته نقد یا احساس" نوشته است.

معاون اجتماعی ناجا با انتقاد از نویسنده گزارش سایت خبرآنلاین نوشته است: «نویسنده نباید به صرف آزادی بیان و چرخش قلم ادعاهای بدون سند و مصداق بارز و مکرر را با به کار بردن قیود و صفت های احساسی و مشدد، فرض مسلم قلمداد نماید. جملاتی از قبیل این که "همه روزه شاهدیم تعداد زیادی به بدترین شکل ممکن در خیابان ها جلب و بازداشت می شوند" در حالی که جلب و بازداشت از نظر حقوقی تعریف مشخص داشته و اصلا جزو سیاست‌ها و تدابیر ناجا نیست.»
سایت خبرآنلاین روز یک‌شنبه ۲۷ خرداد در گزارشی نوشته بود: «نمی دانم آن‌هایی که به نیروی انتظامی برای اجرای طرح مبارزه با بدحجابی دست مریزاد می گویند، آیا از نزدیک برخوردهای گشت ارشاد در شهرها و به خصوص در پایتخت را دیده اند؟ آیا دیالوگ های حاکم بین نیروها و افراد بازداشت شده را شنیده‌اند؟»
«واقعا مشکل مردم ما الان شکل موی بچه‌های ماست؟»
"طرح امنیت اخلاقی" نام جدید "گشت‌های ارشاد" است. هر سال با گرم شدن هوا و شروع فصل تابستان سختگیری‌های پلیس در مورد دختران افزایش بیشتری پیدا می‌کند. اجرای طرح "امنیت اخلاقی" در سال‌های اخیر حتی انتقاد برخی مسئولان جمهوری اسلامی را نیز برانگیخته است.
با این همه بررسی اظهارات مختلف مسئولان جمهوری اسلامی ایران درباره "حجاب" در سال‌های اخیر نشان می‌دهد، موضوع "برخورد با بدحجابی" به یکی از اختلافات بین محمود احمدی‌نژاد و روحانیون سنتی تبدیل شده است.
از جمله محمود احمدی‌نژاد در جریان تبلیغات انتخاباتی در دوره اول ریاست‌جمهوری در سال ۸۴ در برنامه‌ای در تلویزیون ایران درباره "حجاب" گفته بود: «آیا واقعا مشکل مردم ما الان شکل موی بچه‌های ماست؟ بچه های ما دوست دارند موهایشان را هر جوری بگذارند! به من و تو چه ربطی دارد؟»

محمود احمدی‌نژاد همچنین در جریان پاسخ‌گویی به سوالات نمایندگان مجلس در اسفند ۱۳۹۰ گفته بود: «مبنای برخورد با مردم باید با مهربانی باشد. ما از آبروی مردم دفاع کردیم و گفتیم گیر سه پیچ به دختران و پسران ندهیم. این‌ها بچه‌های خودمان هستند. می‌توان هر وقت ۲۲ بهمن و انتخابات است، دوربین را روی همه مردم با همه تیپ‌ها برد اما بعد از انتخابات به آن‌ها گیر داد، این تناقض نیست؟»
به رغم این سخنان، نیروی انتظامی که مسئولیت آن را وزارت کشور دولت احمدی‌نژاد به عهده دارد به اجرای "قاطعانه" "طرح امنیت اخلاقی و اجتماعی" مشغول است.
روحانیون سنتی و محافظه کاران ایران محمود احمدی‌نژاد و حلقه اطرافیان او را متهم می‌کنند که هر از چندگاهی با طرح مسائلی همچون حجاب و آزادی‌های اجتماعی به دنبال افزایش نفوذ سیاسی خود در جامعه هستند.

چهار نفر به اتهام قتل یک مامور نیروی انتظامی اعدام شدند

چهار نفر به اتهام قتل یک مامور نیروی انتظامی اعدام شدند

سه برادر به همراه یک نفر دیگر که در ناآرامی‌های شهرک مَلاشیه اهواز در فروردین ۱۳۹۰ دستگیر شده بودند، صبح روز دوشنبه ۲۹ خرداد در زندان کارون اهواز اعدام شدند. اتهام این افراد قتل یک مامور نیروی انتظامی بوده است.
عبدالرحمن، طاها و عباس حیدریان به همراه علی نعامی (شریفی) صبح روز دوشنبه ۲۹ خرداد در زندان کارون اهواز اعدام شدند.

عبدالکریم دَحینی فعال حقوق بشر ساکن لندن و از نزدیکان خانواده حیدریان ضمن تایید این خبر به دویچه‌وله گفت که تا روز سه‌شنبه جنازه‌های این افراد به خانواده‌هایشان تحویل داده نشده است.
به گفته‌‌ی وی تعداد زیادی از اهالی شهرک عرب‌نشین مَلاشیه اهواز در منزل سه برادر اعدام‌شده جمع شده‌اند و منتظر تشییع جنازه هستند. عبدالکریم دحینی همچنین می‌گوید بر اساس اخباری که به او داده شده فضای شهرک مَلاشیه به شدت امنیتی است و احتمال بروز درگیری در آنجا بالاست.

پسر بزرگ خانواده حیدریان نیز چند روز پیش از اعدام سه برادرش بازداشت شده و هیچ اطلاعی از وی در دست نیست.

کریم دحینی می‌گوید این متهمان بدون دسترسی به وکیل و در حالی که زبان فارسی را نیز به راحتی صحبت نمی‌کنند محاکمه شده‌اند و تحت شکنجه به قتل یک مامور انتظامی اعتراف کرده‌اند.

در جریان ناآرامی‌های شهرک مَلاشیه اهواز در فروردین ۱۳۹۰ یک مامور نیروی انتظامی کشته شد. در پی این حادثه شش نفر بازداشت شدند.
از میان بازداشت شدگان، دو نفر به تحمل ۱۵ سال و ۳ سال حبس و تبعید محکوم شدند و چهار نفر دیگر نیز محکوم به اعدام شدند.
طبق قوانین جزایی ایران حکم قصاص برای قتل عمد تنها برای یک نفر می‌تواند اجرا شود و بقیه کسانی که در قتل دست داشته‌اند به عنوان مباشر محاکمه می‌شوند اما بنا بر اخبار منابع غیررسمی اتهام هرچهار نفری که در زندان اهواز اعدام شده‌اند، قتل یک مامور نیروی انتظامی بوده است. هرچند مقامات قضایی می‌گویند اتهام این افراد محاربه است.
  
سازمان عفو بین‌الملل و پارلمان اروپا پیشتر از جمهوری اسلامی خواسته بودند تا حکم اعدام این پنج متهم را لغو کند و با اقلیت‌های قومی رفتاری عادلانه داشته باشد.

"دروری دایک" مسئول بخش خاورمیانه سازمان عفو بین‌الملل به دویچه‌وله فارسی گفت که اعدام این چهار نفر از طرف مسئولان رسمی تایید نشده است اما وی تاکید کرد که حدود ۶۰ درصد اعدام‌های صورت گرفته در ایران هیچگاه از سوی مسئولان تایید نمی‌شود.

آقای دایک می‌گوید چون مقامات جمهوری اسلامی هیچگونه اطلاعات دقیقی در اختیار نهادهای بین‌المللی نمی‌گذارند ما هم نمی‌توانیم تایید کنیم که اتهام این افراد محاربه بوده یا قتل عمد.

اعتراضات مردمی در نواحی اقلیت‌نشین ایران مانند مناطق عرب‌نشین خوزستان همواره تحت عنوان "جدایی‌طلبی" سرکوب شده است. مَلاشیه اهواز یکی از این مناطق است که در مسیر اهواز به خرمشهر قرار دارد و ۴۵ هزار ساکن آن عرب‌‌زبان هستند.

این محله از مناطق حاشیه‌ای اهواز محسوب می‌شود و در زمان جنگ ایران و عراق بسیار آسیب دیده است.

بیانیه مشترک اوباما و پوتین: ایران حجم غنی سازی بالای خود را کاهش دهد

باراک اوباما و ولادیمیر پوتین روسای جمهور  آمریکا و روسیه روز دوشنبه در حاشیه نشست رهبران گروه بیست در مکزیک با صدور بیانیه ای درباره برنامه هسته ای ایران ، اعلام کردند که خواستار کاهش دادن حجم  اورانیوم غنای بالای ایران برای مصارف صلح آمیز هستند.

در این بیانیه دو رهبر با تاکید بر ضرورت عمل ایران به تعهدات بین المللی اش ، خواستار انجام اقدامات جدی از سوی ایران برای بازگرداندن اعتماد جامعه جهانی به برنامه هسته ای صلح آمیزاین کشور شدند.

 اوباما و پوتین با تاکید بر اینکه آمریکا و روسیه خواهان همکاری سازنده با ایران در چارچوب گروه 1+5 هستند ، در  بیانیه خود تاکید کردند : "  تهران باید به طور کامل به تعهدات خود عمل کند و برای حل و فصل سریع همه موضوعات باقی‌مانده با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند."

این بیانیه در شرایطی منتشر شد که آمریکا وروسیه رویکردهای متفاوتی نسبت به حل و فصل مساله هسته ای ایران دارند و در حالی که آمریکا خواهان تشدید فشارهای اقتصادی و بین المللی علیه ایران و توقف غنی سازی در ایران است ، اما روسیه بر ضرورت حل مساله هسته ای ایران از طریق رویکرد گام به گام و تدریجی تاکید دارد.

گفتنی است شهر مسکو روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته جاری ( 29 و 30 خرداد) میزبان نشست ایران و اعضای گروه 1+5 است . تا کنون و در حالی که یک روز از این مذاکرات می گذرد نتیجه مشخصی از مذاکرات حاصل نشده است.

دیپلمات های دو طرف این دور از مذاکرات را سخت و فشرده توصیف کرده اند.

اشتون: مذاکرات در سطح فنی سوم ژوئیه در استانبول برگزار می شود

کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، سه شنبه، پس از پایان مذاکرات هسته ای ایران و شش قدرت جهانی در مسکو گفت:مذاکرات در سطح فنی سوم ژوئیه (۱۳ تير ماه) در استانبول برگزار می شود.

وی گفت «به ایران گفتیم غنی سازی بیست درصدی را متوقف کند.» خانم اشتون افزود: «در این مذاکرات ایران برای نخستین بار در مورد محتوا صحبت کرد.»

رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: «پس از مذاکرات کارشناسی، در مورد آینده مذاکرات تصمیم گیری خواهیم کرد. دو طرف نتوانستند در جریان گفت وگوها پل زده و راه دو طرفه ای پیدا کنند.»

 سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران نیز مهمترین موفقیت گفتگوها را توافق بر سر برگزاری جلسات کارشناسانه خواند.

وی افزود «مذاکرات این بار جدی تر بود و ما بار دیگر اعلام کردیم که غنی سازی اورانیوم برای اهداف صلح آمیز حق قانونی ایران است.» سعید جلیلی گفت: «با ارائه اسناد حقوقی غیرقانونی بودن قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران را ثابت کردیم.»

شورای امنیت با تصویب چهار قطعنامه تحریمی از تهران خواسته تا غنی سازی اورانیوم را متوقف کند ولی ایران تاکنون از این دستور سرپیچی کرده و غنی سازی را حق خود می خواند.

به گزارش خبرگزاری آلمان، در مذاکرات سوم جولای در استانبول، علی باقری، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، قرار است در مورد مسائل فنی گفت وگو کند. خانم اشتون افزود انتخاب با ایران است تا دیپلماسی مساله هسته ای را حل و فصل کند.

این گزارش می گوید جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات هسته‌ای بارها خواستار از میان برداشته شدن تحریم‌ها علیه ایران شده است، امری که طرف غربی تأکید کرده تنها زمانی امکان‌پذیر است که گام‌های مشخصی از سوی تهران برداشته شود.

مذاکرات دو روزه مسکو روز دوشنبه آغاز شد. روز دوشنبه، سرگئی ریباکف، نماینده روسیه در ۵+۱ نیز اظهار داشت که با توجه به مواضع متفاوت و پیچیده، به دشواری و سختی می‌توان دو طرف را به نوعی توافق رساند.

بر پایه گزارش‌ها، در این مذاکرات تأکید طرف غربی بر توقف غنی‌سازی ۲۰ درصدی اورانیوم در ایران و همچنین تعطیلی مرکزی غنی‌سازی فردو بوده است و ایران نیز بر حق غنی‌سازی خود تأکید کرده است.

علی باقری گفته است: طرف ایرانی در این گفت‌و‌گوها ضمن تأکید بر حق ایران برای غنی‌سازی، ارجاع موضوع هسته‌ای ایران به شورای امنیت و صدور قطعنامه تحریمی علیه ایران را «غیرقانونی» خوانده است.

دور تازه گفت‌و‌گوهای هسته‌ای میان ایران و نمایندگان گروه پنج به علاوه یک پس از ۱۵ ماه وقفه فروردین ماه سال جاری در استانبول آغاز شد و پس از آن در بغداد و مسکو پی گرفته شد. تا این‌لحظه هیچ یک از این مذاکرات نتیجه ای در برنداشته است.

Monday, June 18, 2012

وزارت خارجه آمریکا به عدم همکاری سازمان مجاهدین خلق اعتراض کرد

ویکتوریا نولاند

وزارت خارجه آمریکا امروز به عدم همکاری رهبران سازمان مجاهدین خلق در خروج کامل اعضای این سازمان از قرارگاه اشرف اعتراض کرد.
ویکتوریا نولاند، سخنگوی وزات خارجه در بیانیه ای گفته است تعیین شروط جدید از سوی رهبری این سازمان برای انتقال اعضای باقی مانده در قرارگاه اشرف سازنده نیست.
در طول سه ماه گذشته بیش از دو هزار عضو این سازمان به اردوگاه حریه، در نزدیکی بغداد منتقل شده اند و منتظر رسیدگی به پروند پناهندگیشان از سوی سازمان ملل هستند.
خانم نولاند گفته است انتقال کامل و مسالمت آمیز همه اعضای سازمان مجاهدین خلق به محل سکونت موقت در نزدیکی بغداد و تعطیلی قرارگاه اشرف "هدفی دست یافتنی است ولی نیازمند همکاری بدون پیش شرط و تداوم مذاکرات است."
اشاره او به قطع گفتگو ها با مقامات سازمان ملل و نماینده ویژه آمریکا از سوی رهبری سازمان مجاهدین خلق در طول یک ماه و نیم گذشته و توقف خروج اعضای این سازمان از اردوگاه اشرف است.
دو مقام ارشد وزات خارجه پس از انتشار این بیانیه در گفتگو با خبرنگاران ابراز نگرانی کردند که پایبند نماندن رهبری سازمان مجاهدین خلق به تعهداتشان منجر به درگیری های خشونت بار میان دولت عراق و ساکنان اردوگاه اشرف شود.
یکی از این دو مقام وزارت خارجه آمریکا گفت: "احتمال می دهیم دو عامل باعث این تغییر رفتار رهبری سازمان مجاهدین خلق باشد. نخست اینکه آنها امیدوارند دولت نوری المالکی با رای عدم اعتماد مجلس عراق سقوط کند و فشار مقامات جدید عراقی برای خروج آنها از آن کشور کاهش یابد. احتمال چنین تحولانی بسیار کم است و آنها نباید روی آن حساب باز کنند"
دیگر مقام ارشد هم اضافه کرد: "دوم اینکه کلیک حکم اخیر یک دادگاه در واشنگتن که وزارت خارجه آمریکا را موظف کرده تا نیمه اول مهر ماه در مورد حذف یا نگه داشتن نام سازمان مجاهدین خلق در فهرست گروه های تروریستی تصمیم گیری کند ممکن است که رهبری سازمان مجاهدین خلق را امیدوار کرده باشد که حتما از فهرست تروریستی حذف خواهند شد."
او گفت این برداشت "کاملا نادرست است" و تاخیر در خروج از اردوگاه اشرف هیچ کمکی به حذف نام این سازمان از فهرست گروه های تروریستی نخواهد کرد.
پیش از این کلیک هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفته بود که همکاری مجاهدین در خالی کردن اردوگاه اشرف به صورت مسالمت آمیز در تصمیم گیری برای خروج نام این سازمان از فهرست گروه های تروریستی موثر خواهد بود.
به گفته این دو مقام آخرین بار در شانزدهم اردیبهشت ماه ۳۹۷ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق از اردوگاه اشرف خارج و به محل سکونت موقت در نزدیکی بغداد منتقل شدند. آنها نخمین می زنند که بین هزار و دویست تا هزار چهارصد نفر همچنان در اردوگاه اشرف باشند.
مقام های سازمان ملل گفته اند در حال رسیدگی سریع به تقاضای پناهندگی اعضای سازمان مجاهدین خلق منتقل شده به قرارگاه جدید هستند تا راه برای اسکان آنها در کشورهای غربی هموار شود.
مقام های وزارت خارج آمریکا مانع تراشی های جدید رهبری سازمان مجاهدین خلق را خطرناک خواندند و یادآوری کردند که دولت عراق این بار بر ضرب العجل اول ماه رمضان پافشاری می کند.

قرارداد یک میلیارد پوندی رولز رویس برای ساخت زیردریایی هسته‌ای بریتانیا

شرکت رولز رویس برنده یک قرارداد یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون پوندی برای تولید قلب رآکتورهای نسل جدید زیردریایی‌های بریتانیا شده است.
گفته شده است که سرمایه‌گذاری در این زمینه به تامین ۳۰۰ موقعیت شغلی می‌انجامد.
این قرارداد بخشی از برنامه‌ نوسازی و تجهیز ناوگان هسته‌ای بریتانیا است. وزارت دفاع بریتانیا می‌گوید که از این طریق اقتدار هسته‌ای این کشور تضمین خواهد شد.
فیلیپ هموند، وزیر دفاع بریتانیا، گفته است: "با توجه به تراز بودجه وزارت دفاع، ما در پی سرمایه‌گذاری برای توانایی‌هایی استراتژیک هستیم تا نیازهای جاری و آتی بریتانیا را تامین کنیم."
ناوگان سلطنتی بریتانیا هم‌اکنون چهار زیردریایی هسته‌ای دارد که قادر به حمل موشک‌های بالستیک و کلاهک‌های هسته‌ای هستند.
وزارت دفاع بریتانیا ۳ میلیارد پوند به نوسازی ناوگان زیردریایی هسته‌ای اختصاص داده است. این در حالی است که دولت دیوید کامرون سیاست‌های مالی سختی را به اجرا گذاشته و بودجه بسیاری از بخش‌های عمومی را کاهش داده‌ است.